Projekt Wnętrz

  • rozmowa

Każdy projekt rozpoczynamy od rozmowy. To bardzo ważny etap – zrozumienie Waszych potrzeb i oczekiwań, jaki tryb życia prowadzicie, kto będzie mieszkał w projektowanych wnętrzach, w jakiej przestrzeni czujecie się najlepiej. Pierwsze spotkanie ma na celu wzajemne poznanie siebie, tematu projektu i budżetu inwestycji.


  • koncepcja

Rozpatrujemy najlepszy i najbardziej funkcjonalny układ przestrzeni we wnętrzu. Przedstawiamy go na rzutach oraz wizualizacjach.


  • projekt

Przygotowujemy projekt wykonawczy umożliwiający najlepszą realizację wnętrza. Zawiera on kompleksową dokumentację zaprojektowanej przestrzeni.


  • nadzór

Czuwamy nad zgodnością realizacji z opracowanym projektem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt do Pozwolenia na Budowę

  • rozmowa i poznanie miejsca budowy jak Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu

Pierwszym etapem jest poznanie miejsca inwestycji. Opracowujemy projekty na działkach niezabudowanych lub wykonujemy przebudowy, rozbudowy i modernizacje. Poznamy jakie są Wasze oczekiwania i opiszemy jak będziemy pracować w oparciu o warunki miejscowe dla działki jak MPZT, czyli Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu lub sporządzając koncepcję wystąpimy o WZ, czyli Warunki Zabudowy.


  • koncepcja

Przygotujemy wizję domu lub innego obiektu. Zaproponujemy przestrzeń spełniającą funkcje użytkowe przedstawiając rzuty i bryłę na rysunkach przestrzennych. Koncepcja spełniająca potrzeby zostanie przygotowana w oparciu o wytyczne konserwatora i warunki miejscowe.


  • projekt budowlany

Przygotowujemy PB – Projekt Budowlany do Pozwolenia na Budowę lub Zgłoszenia. Zawiera on kompleksową dokumentację wymaganą prawem.


  • nadzór

Prowadzimy nadzór autorski na najważniejszym etapie inwestycji.